top of page

加入我們

你有興趣幫助新來的香港人並建立屬於香港人嘅社區嗎?

1.png

義工

義工主要係 Kingston Beats 主辦的活動場合上擔當工作人員嘅角色。

2.png

「一技之長」

Kingston人才濟濟,只要你有一技之長或者空餘時間,都可以幫到其他人,等街坊鄰里可以聯絡到你。

bottom of page